Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Giovanni ưu đãi 40% combo áo sơ mi cộc tay và dây lưng cho 99 khách hàng đầu tiên.
- Tham khảo sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng.

* Thời gian áp dụng: 16/05 - 22/05/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Giovanni.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2L21kiJ
Liên hệ: 024 6272 8989

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG