Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Khi mua 1 ly Phin Sữa Đá được 1 tem, thu thập đủ 3 tem đổi ngay 1 Phin sữa đá miễn phí tại Highlands Coffee.

* Thời gian áp dụng: Chương trình đang diễn ra đến 10/6/2018.

* Địa điểm áp dụng: Highlands Coffee trên toàn quốc.
- Chi tiết: Xem tại "Cửa hàng".

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: https://bit.ly/2IJyGoc
Liên hệ: 028 38213555

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG