Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Thời cơ để Nàng đón mùa hè đầy nắng và thả dáng cùng nội y tuyệt đẹp giảm đến 50%.

* Thời gian áp dụng: 01/06 - 01/07/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Triumph.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".

* Lưu ý:
- Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm quy định


Nguồn: http://bit.ly/2stO2UB
Liên hệ: 028 3636 2389

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG