Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Đặc biệt trong tháng 7, I Love Kem TẶNG NGAY 01 hộp kem khi mua hóa đơn từ 100K.

* Thời gian áp dụng: Chương trình đang diễn ra đến hết ngày 31/07/2018.

* Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại các cửa hàng thuộc hệ thống I Love Kem trên toàn quốc.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".

* Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng cho hóa đơn trên 100K.

* Lưu ý:
- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiền.

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: http://bit.ly/2KW6ijR
Liên hệ: 19009059

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG