Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Ngay sau khi đăng ký,  móc khoá thành viên được kích hoạt là bạn đã nhận được rất nhiều ưu đãi của An Nam Quán. 
- Giảm 5% trên tổng hoá đơn cho mỗi lần sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Miễn phí gói trang trí cho tiệc sinh nhật của khách hàng thành viên.
- Tích điểm dễ dàng và nhanh chóng được nâng cấp thẻ lên hạng "Khách Hàng Thân Thiết" giảm đến 15% trên tổng hoá đơn.

* Thời gian áp dụng: Chương trình đang diễn ra và chưa có thời gian kết thúc. 

* Địa điểm áp dụng: Tại 3 nhà hàng An Nam Quán.
- Chi tiết: Xem tại "Cửa hàng".

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: https://bit.ly/2rH0UW2
Liên hệ: 0903 077 765

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG