Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Cùng Meiji mua sữa ngon nhận quà cực hot cho bé.
- Áp dụng cho Meiji hộp thiếc 800g:
+ MUA 01 lon tặng 1 trong 4 phần quà: Lật đật, Đồ chơi xúc xắc, Đồ chơi đi biển, Xe siêu bền.
+ MUA 03 lon tặng 1 trong 3 phần quà : Đàn ghi ta, Thú nhún, Bảng kỹ năng.
+ MUA 05 lon tặng 1 trong 3 phần quà : Đàn organ, Xe chòi chân, Nồi canh chống dính.
+ MUA 12 lon tặng 1 xe đạp cho bé.
- Áp dụng cho Meiji thanh hộp giấy 432g:
+ MUA 01 hộp tặng 1 trong 4 phần quà: Lật đật, Đồ chơi xúc xắc, Đồ chơi đi biển, Xe siêu bền.
+ MUA 05 hộp tặng 1 trong 3 phần quà : Đàn ghi ta, Thú nhún, Bảng kỹ năng.
+ MUA 07 lon tặng 1 trong 3 phần quà : Đàn organ, Xe chòi chân, Nồi canh chống dính.
+ MUA 18 lon tặng 1 xe đạp cho bé

* Thời gian áp dụng: 06/06 - 30/06/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Bibo Mart.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2JGCP9I
Liên hệ: 1800 6886

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG