Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Khai trương King BBQ Buffet Vincom Huế: ưu đãi đi 4 miễn phí 1, check in tặng nước ngọt tươi.

* Thời gian áp dụng: 19/5/2018 - 20/6/2018.

* Địa điểm áp dụng: King BBQ Buffet Vincom Huế.
- Chi tiết: Xem tại "Cửa hàng".

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: https://bit.ly/2IN8A3v
Liên hệ: 1800 1277

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG