Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Lemino siêu giảm giá tới 80% hàng nghìn sản phẩm - chỉ còn từ 99K, 199K, 299K... 
- Điều kiện tham gia: Like, comment tên của bạn và share bài post facebook ở chế độ công khai: http://bit.ly/2L799TL

* Thời gian áp dụng: 08/07 - 15/07/2018.

* Địa điểm áp dụng: Lemino - 282 Bà Triệu, Hà Nội.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2L799TL
Liên hệ: 024 3200 0666

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG