Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

LAMY design ưu đãi tới 70% rất nhiều sản phẩm.
- Ngoài ra, tặng thêm khách hàng 200K trừ thẳng vào hóa đơn khi thực hiện đủ các bước sau:
+ Like + Share post này trên tường và để chế độ công khai http://bit.ly/2t6li3K đồng thời tag 2 người bạn vào post.

* Thời gian áp dụng: 15/06 - 16/06/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Lamy Design.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2t6li3K
Liên hệ: 090 110 66 99

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG