Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

YOSHINO xả toàn bộ hàng MỚI THÁNG 6+5+4 VỚI MỨC ƯU ĐÃI 50%.
- Tặng thêm 20% cho khách hàng tham gia nhóm "Khách hàng thân thiết Yoshino".
- GIẢM 40% toàn bộ sản phẩm nhãn ENSA.

* Thời gian áp dụng: 11/07 - 20/07/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Yoshino.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".
 


Nguồn: http://bit.ly/2m7sXvq
Liên hệ: 024 39741930

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG