Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Khuynh đảo tín đồ thời trang với ưu đãi đến 50% toàn bộ sản phẩm.

* Thời gian áp dụng: 12/06 - 20/06/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Yoshino.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2LKOODT
Liên hệ: 0976928066

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG