Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

“F5 phong cách” của mình cùng stylish Dorothy Perkins, mức ưu đãi hấp dẫn giảm giá lên đến 50%.
- Tham khảo sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng.

* Thời gian áp dụng: 14/06 - 15/07/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Dorothy Perkins.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2Mo5Kkw
Liên hệ: 028 3771 1063

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG