Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

ASICS ưu đãi tới 50% cho một số sản phẩm.
- Tham khảo sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng.

* Thời gian áp dụng: 01/06 - 17/06/2018.

* Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống Asics.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".


Nguồn: http://bit.ly/2J7C2SR
Liên hệ: 0966405436

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG