Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Heekcaa GIẢM 30% cho 3 vị trà Matchiato hiện có tại toàn hệ thống.:
- Xoài Macchiato.
- Nho Macchiato.
- Đào Macchiato.

* Thời gian áp dụng: 09/06 - 16/06/2018

* Địa điểm áp dụng: Tại các cửa hàng của Heekcaa.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".

* Điều kiện áp dụng:
- Chỉ áp dụng khi đến dùng hay mua về tại cửa hàng.
- Không áp dụng với cac chương trình khuyến mãi khác.

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: http://bit.ly/2LEqlQg
Liên hệ: 024 6655 2434

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG