Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Chẳng cần "bùa yêu", chỉ cần bạn sử dụng SAMSUNG PAY khi thanh toán, Sharetea sẽ tự động FREE UPSIZE ngay cho bạn.
- Chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản sau:
+ Bước 1: Thông báo với thu ngân tại Sharetea thanh toán bằng Samsung Pay.
+ Bước 2: Thanh toán ly size M bằng SAMSUNG PAY
+ Bước 3: Nhận ngay ly size L tận tay.

* Thời gian áp dụng: 17/05 - 20/05/2018.

* Địa điểm áp dụng: Tất cả cửa hàng Sharetea trên toàn quốc.
- Xem chi tiết tại "Cửa hàng".

* Điều kiện áp dụng
- Chỉ áp dụng mua tại cửa hàng.
- Không áp dụng chương trình khuyến mãi khác.

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: http://bit.ly/2KwzH08
Liên hệ: 0906812977

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG