Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

 Vietnam Airlines ưu đãi cho hội viên Bông Sen Vàng: tặng đến 3000 dặm thưởng khi thực hiện các chuyến bay thẳng giữa Hà Nội và Moscow (sân bay Domodedovo) trong giai đoạn từ nay đến 30/06/2018.
- Hạng Dịch vụ Thương gia (hạng đặt chỗ J/C/D/I): tặng 3000 dặm thưởng.
- Hạng Dịch vụ Phổ thông (hạng đặt chỗ Y/B/M/S): tặng 2000 dặm thưởng.
- Hạng Dịch vụ Phổ thông (hạng đặt chỗ H/K/L/Q/N/R/T): tặng 1000 dặm thưởng.

* Thời gian áp dụng: Chương trình đang diễn ra đến 30/6/2018.

* Địa điểm áp dụng: Vietnam Airlines.

* Điều kiện áp dụng:
- Các ưu đãi trên chỉ áp dụng cho những chuyến bay thẳng do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác với số hiệu chuyến bay là VN.

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: https://bit.ly/2FjEaQT
Liên hệ: 1900 1100

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG