Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Đà Nẵng nhập mã "CAPHEDN" giảm 20% (tối đa 50K) x 04 chuyến.

* Thời gian áp dụng: 19/03 - 25/05/2018.

* Phạm vi áp dụng: Grab Đà Nẵng.

* Lưu ý:
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng mới nhất.
- Số lượng ưu đãi có hạn mỗi ngày.
- Không áp dụng cho dịch vụ GrabBike.
- Ưu đãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với tài xế.


Nguồn: https://goo.gl/32L8ty
Liên hệ: 0909884444

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG