Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

FREE 01 ly trà bất kì khi check in tại Royaltea Đào Tấn.
- Chương trình chỉ áp dụng cho 200 khách hàng nhanh tay nhất bình luận ở bài viết http://bit.ly/2OYaHls.

* Thời gian áp dụng: Từ 09/08 - 20/08/2018.

* Địa điểm áp dụng: Royaltea - 76 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: http://bit.ly/2OYaHls
Liên hệ: 096 342 85 33

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG