Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Ưu đãi CHỈ VỚI 135K/Phần Bánh tráng thịt heo tại An Nam Quán.

* Thời gian áp dụng: Chương trình đang diễn ra và chưa có thời gian kết thúc.

* Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại các nhà hàng An Nam Quán tại TP. Hồ Chí Minh.
- Chi tiết xem tại "Cửa hàng".

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: http://bit.ly/2LH6qQQ
Liên hệ: 0903 077 765

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG