Tải ứng dụng
Search button
Tải ứng dụng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Dairy Queen chào hè cùng menu bánh mới với GIÁ DÙNG THỬ chỉ 25K. Các bạn sẽ được“du lịch” năm Châu với Croissant, Apple Tart của Pháp, Panini kiểu Ý, Molten Lava đỏng đảnh như người Mỹ.

* Thời gian áp dụng: Chương trình đang diễn ra và chưa có thời gian kết thúc.

* Địa điểm áp dụng: Các cửa hàng Dairy Queen trên toàn quốc.
- Chi tiết: Xem tại "Cửa hàng".

* MẸO: Bấm "Theo dõi" thương hiệu để cập nhật tin ưu đãi tức thì.


Nguồn: https://bit.ly/2J1CgKm
Liên hệ: 1900636463

ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG