Bộ sưu tập: Phê Pha É - VRI - ĐÊ


Phê Pha É-VRI-ĐÊYYYY
Biệt đội  lầy lội "TÁM" xuyên lục địa "TÁM" xuyên màn đêm không thể bỏ qua bộ sưu tập những quán coffee hot nhất trong thành phố. Muốn đi xa thì đi một mình, muốn đi nhanh phải đi cùng nhau!!! Lại đây mà bỏ túi một địa điểm phê pha mỗi ngày thôi.