Lai Rai Cùng iFind
THỂ LỆ
  • tải app iFind
  • Dùng voucher bia miễn phí, giảm sốc + tặng món.
  • Mỗi lần sử dụng: Tích ngay 1 “chai”.
  • Sử dụng tại địa điểm mới: tích ngay 3 “chai”.
  • sở hữu “Chai” nhiều nhất để trở thành bia vương.
  • (”CHAI“: ĐIỂM ĐUA TOP BIA VƯƠNG.)
  • Thời gian: từ 24/5/2018 đến 15/7/2018

giải thưởng

đua top bia vương - bốn phương nâng cốc
chưa có ifind? tải ngay